Členovia

Jakub Ježík

Predseda
+421 905 397 708 | jezik.mail@gmail.com

 

Prax: šerm od roku 2005 | šerm, Musica Ursusica, bubeník
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít (Adorea)

Matej Bubnič

Podpredseda
+421 918 498 482 | matej.bubnic@gmail.com

 

Prax: šerm od roku 2005 | šerm,ohňová show
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít (Adorea)

Norbert Ciller

Podpredseda
+421 903 465 835 | cilonmr@gmail.com

 

Prax: šerm od roku 1998 | šerm, Musica, Ursusica, bubeník
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Ján Kristián Kahánek

Pokladník
+421 903 580 585 | jk.kahanek@gmail.com

 

Prax: šerm od roku 2016
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít (Adorea)

Martin Kubicskó

Tréner krúžku historického šermu Mladé medvede
kubicsko.m@gmail.com

 

Prax: šerm od roku 2008 | šerm, bubeník
• Meč a štít (Adorea)

Tajana Hevesiová

Prax: šerm od roku 2013 | šerm, Musica Ursusica, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Michal Nosek

Prax: šerm od roku 2013 | šerm, Musica Ursusica, bubeník
(Mladé medvede od 2008)

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít (Adorea)

IG: @kesonCrafts

Matúš Stankovský

Prax: šerm od roku 2006 | šerm, ohňová show, bubeník

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Marian Kubiš

Prax: šerm od roku 2013

 

Marián Šišolák

Prax: šerm od roku 2011

 

Dominik Královič

Prax: šerm od roku 2012 | šerm, Musica Ursusica, bubeník
(Mladé medvede od 2008)

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Robert Vašina

Prax: šerm od roku 2012 | šerm, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Tatiana Jánošová

Prax:  šerm od roku 2013 | šerm, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Monika Jánošová

Prax: šerm od 2013 | šerm, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Roman Kupka

Prax: šerm od roku 2003

 

Vlasta Dušková

Prax: šerm od roku 2014

 

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Adriana Hasonová

Prax: šerm od roku 2000 | šerm, ohňová show
Školy: Meč a štít

IG: @hason.art

Čestní členovia:

Štefan Balog
Stanislav Jánoš
Tibor Rigo
Róbert Cmarko
Barbora Kovačiková
Veronika Hasonová
Miroslav Burcl
Marián Móza
Andrej Kákoš