Náš tím

Jakub Ježík

Predseda
+421 905 397 708 | jezik.mail@gmail.com

Prax: šerm od roku 2005 | šerm, Musica Ursusica, bubeník
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít, Dlhý meč (Adorea)

Matej Bubnič

Podpredseda
+421 918 498 482 | matej.bubnic@gmail.com

Prax: šerm od roku 2005 | šerm,ohňová show
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít, Dlhý meč (Adorea)

Norbert Ciller

Podpredseda
+421 903 465 835 | cilonmr@gmail.com

Prax: šerm od roku 1998 | šerm, Musica, Ursusica, bubeník
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Dlhý meč (Adorea)

Ján Kristián Kahánek

Pokladník
+421 903 580 585 | jk.kahanek@gmail.com

Prax: šerm od roku 2016
• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít (Adorea)

Michal Nosek

Tréner krúžku historického šermu Mladé medvede
Prax: šerm od roku 2013 | šerm, Musica Ursusica, ohňová show, bubeník
(Mladé medvede od 2008)

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Meč a štít (Adorea)

IG: @kesonCrafts

Tajana Hevesiová

Vedúca Ohňovej show
Prax: šerm od roku 2013 | šerm, Musica Ursusica, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Martin Kubicskó

kubicsko.m@gmail.com

Prax: šerm od roku 2008 | šerm, bubeník

• Meč a štít, Dlhý meč (Adorea)

Matúš Stankovský

Prax: šerm od roku 2006 | šerm, ohňová show, bubeník

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)
• Dlhý meč (Adorea)

Dominik Královič

Prax: šerm od roku 2012 | šerm, Musica Ursusica, bubeník
(Mladé medvede od 2008)

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Vlasta Dušková

Prax: šerm od roku 2014

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Martin Havran

Prax: šerm od roku 2017

Andrej Kamil Kaminský

Prax: šerm od roku 1998

Richard Ciller

Prax: šerm od roku 2017 | Musica Ursusica, šerm, ohňová show
(Mladé medvede od 2016)

Adam Vojtíšek

Prax: šerm od roku 2021 | šerm, Musica Ursusica, ohňová show
(Mladé medvede od 2015)

Michal Kern

Prax: šerm od roku 2021
(Mladé medvede od 2020)

Matúš Slepánek

Prax: šerm od roku 2021
(Mladé medvede od 2016)

Daniel Petrikovič

Prax: šerm od roku 2021
(Mladé medvede od 2017)

Erik Herman

Prax: šerm od roku 2021

Katarína Nosková

Prax od roku 2021 | Musica Ursusica, ohňová show

Robert Vašina

Prax: šerm od roku 2012 | šerm, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Marian Kubiš

Prax: šerm od roku 2013

Tatiana Jánošová

Prax:  šerm od roku 2013 | šerm, ohňová show
(Mladé medvede od 2008)

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Roman Kupka

Prax: šerm od roku 2003

• Seminár Nemecká škola – dlhý meč, tesák, dýka (Peter Koza)

Adriana Hasonová

Prax: šerm od roku 2000 | šerm, ohňová show
Školy: Meč a štít

IG: @hason.art

Čestní členovia:

Štefan Balog
Stanislav Jánoš
Tibor Rigo
Róbert Cmarko
Barbora Kovačiková
Veronika Hasonová
Miroslav Burcl
Marián Móza
Andrej Kákoš